شهيد آقا بزرگ

 

شهيد آقا بزرگ:

به سال 1336 هجري قمری تفنگچي هاي روستاي حسين آباد به جلو داري از راهزنان و دزدان كه از سمت اژيه و رودشت (شمال روستا)مي آمدند، رهسپار شدند و در محلي بين آنها و راهزنان جنگ تن به تن و سختي رخ مي دهد. محمد علی فرزند محمد باقر معروف به نایب آقا بزرگ، كه يكي از دلاوران و شير مردان اين روستا بوده در اين درگيري تير خورده و به شهادت مي رسد.*روحش شاد*

 

 

نقش سنگ مرقد

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |