آسياب گاو

 

آسياب گاو:

در روزگار ديلميان روستاي پيكان يكي از مراكز ساخت سخت افزار آسياب هاي آبي ، بادي و گاوي در منطقه اصفهان بوده است. و ساخته هاي آنان به مناطق ديگر اصفهان نيز فرستاده مي شد. اين مهم سبب گرديد از ديرباز در روستاي حسين آباد استفاده از آسياب گاوي متداول گردد. از اين نوع آسياب بمنظور تهيه آرد  (توانايي توليد 10 تا 25 من آرد در روز) استفاده مي گرديد.گفته ميشود اين آسياب ها كه تعداد آنها در روستا به 17 تا 20 عدد در آن روزگاران مي رسيده ، تا 40 سال اخير فعال بوده اند. اكنون ويرانه سه آسياب باقيست.

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |