بازارچه ها و سقاخانه

 

بازارچه و سقاخانه:

ميتوان نتيجه گرفت: پس از زندگي در قلعه دستانيان، در مجاورت آن چشمه اي در محل (حسينيه كنوني) وجود داشته است و از آن ميتوان به عنوان عاملي براي زندگي اوليه و ساخت ساز در كنار آن ياد كرد. به اين ترتيب به موازات آن و به تدريج روستا حول و پيرامون اين سرچشمه گسترش يافته است.مستندات بسياري قابل بحث وبررسي است:(مسجد جامع ،آبي،شبستان و حسينيه ،حمام خزينه و.......)از آن جمله اند. بازارچه ها يكي از اين مجموعه است.معدودي بازارچه از كنار همين محل ساخته شده وتا شتر خان امتداد يافته است.بازارچه ها در دو طبقه و بعضا سه طبقه بسيار مستحكم و زيبا ساخته شده بودند.اما امروز تنها قسمتي از اين بازارچه ها باقي مانده است.

 

 

 

 

 

سقاخانه:

در زير بازارچه در كنار منزل مرحوم حاج اكبر صلصالي سقاخانه اي ساخته شده است.تاريخ ساخت اين سقاخانه دقيقا مشخص نيست.اما طبق گفته ريش سفيدان محل، قبل از ساخت منزل حاج اكبر بنا گرديده.خمره ي آبي كه داخل اين بنا نصب شده را پر از آب مي كردند و بدين سان مردم از نوشيدن آب آن سيراب مي گشتند.علاوه بر اين سقاخانه ها، مكان مقدسي محسوب ميشوند و امروز نيز مردم براي گرفتن حاجت به اين مكان رفته و شمع روشن ميكنند. سقاخانه ديگري هم در حسينيه وجود داشته كه در حال، اثري از آن ديده نمي شود.

 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |