منزل حاج غلامعلي داستاني

 

  منزل حاج غلامعلي داستاني:

اين بناي پهلوي، ساخته معمار و استاد، يوسف شفيعي از معماران بنام اين روستا در سال هاي نه چندان دور بوده است.وجه بارز اين بنا گچبري و تزيينات با شكوه و بسيار ديدني روي ديوار و ستون هاي ايوان هاست.و گفته ميشود، گچبري ها و تزيينات اين بنا بدست معماران اصفهاني انجام گرفته است.همچنين در اين بنا دو ايوان با اتاق هاي سه دري به صورت قرينه ديده مي شود.بناي مذكور در حال حاضر در مالكيت دختر ایشان خانم داستانی همسر آقای کیانی است و خوشبختانه در سال 1390 بدست تعمير و بازسازي سپرده شده و اكنون مرمت اين بنا به پايان رسيده است.

 

 

 

coming soon

.

.

 

 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |