منزل صلصالي

 

منزل حاج اكبر صلصالي:

اين اثر به فاصله 150 تا 180 سال قبل در زمان حكومت قاجاريه ساخته شده است. در اين بنا پنج دري بسيار زيبايي با تزيينات منحصر بفرد وجود دارد. در ضلع شمالي اين تالار حياط خلوت قرار دارد و برجي هم در پشت بام اين بنا به چشم ميخورد.گفته ميشود اين بنا را حاج نايب پدر مرحوم حاج اكبر صلصالي پايه گذاري كرده است.اين عمارت با شكوه اكنون به ويرانه اي تبديل شده است.

 

منزل حاج عبد الحميد صلصالي:

 اين سراي را حاج ملا علي، پدر مرحوم حاج عبدالحميد صلصالي پايه گذاشت. اين بناي قجري را تالاري هست، همراه با آينه كاري ها و نقاشي روي گچ، كه امروز به خود آسيب هايي ديده ونيازمند بازسازي و مرمت است.

 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |