منزل حاج علي داستاني

 

منزل حاج علي داستاني (قصاب):

اين منزل كه به چهار صفه نيز معروف است، از معماري بسيار زيبايي بهره مي برد. در ميان عامه مردم نيز از ساخت آن بدست گبرها (زرتشتيان) سخن به ميان است و جزء يكي از آثار ثبت شده ملي است.حاج علي در برج اين بناي اجدادي از خود حماسه اي بياد ماندني به يادگار گذاشته، كه نتنها در تاريخ اين سرزمين بلكه از خاطر اين مردمان نيز هرگز فراموش نخواهد شد.در روستاي حسين آباد علاوه بر منزل فوق چند سراي ديگر كه معروف به گبر سازي است وجود دارد،اما متاسفانه آنها نيز همانند اين بنا اكنون آسيب هاي فراواني به خود ديده اند.(منزل رضا ابراهيم)

داستان شكست جعفر قلي چرمهيني و رضا خان در حسين آباد

 

 

 

 

 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |