مسجد شبستان

 

مسجد شبستان:

 در ضلع شرقي مسجد جامع حسين آباد در محل اولين خاستگاه روستا، شبستاني بسيار زيبا همراه با مهندسي دقيق ساخته شده است. ساخت اين شبستان به لحاظ معماري و تاريخي كه روي گچبري محراب اين مسجد به چشم مي خورد:1100 هجري به زمان صفويه باز ميگردد ، قابل ذكر است كه تاريخ درج شده روي زيلوي هديه شده توسط آقا سنجر تاريخ ساخت اين بنا را قبل از تاريخ درج شده روي محراب ميرساند. گفته ميشود بناي آنرا شخصي بنام حاج ملا رحيم پايه گذاري كرده است. مردم اين روستا داستان حيرت انگيزي در مورد تعيين قبله اين مسجد در هنگام ساخت آن بيان مي كنند. جاي تاسف و تامل است اين بنا با وجود اينكه شخصي نيست و جنبه عمومي و مذهبي و تاريخي دارد ،هيچ توجه و اقدامي در خصوص تعمير و بازسازي اين بنا صورت نمي گيرد. عكس هاي زير بخوبي بيانگر وضعيت بحراني اين مسجد است.

 

 

 

 

 

1100 هجري قمري

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |