رودخانه ها

رود ها:

در منطقه جرقویه چندین رودخانه به چشم میخورد، به علت بارش کم باران و کمبود بارش برف در ارتفاعات این منطقه، رودخانه ها در همه ی فصول سال آب ندارند و آب در این رودهای کهن به صورت فصلی آن هم عموما در فصل پاییز و زمستان جاری می شود. آنچه مسلم است این رود خانه ها در مهار کردن سیل ناشی از بارش های سنگین نقش مهم و حیاتی را ایفا میکنند. در این فرصت اشاره ای به دو رودخانه ای میکنيم که پس از عبور از چندین روستا، مزرعه و شهر از مجاورت روستای حسین آباد عبور کرده و به سمت تالاب گاو خونی سرازیر می گردند.شایان ذکر است قدمت تاریخی این رودها به روزگاران بسی دور و کهن شاید قبل از سکنی گزیدن مردمان، در این سرزمین باشد.نکته قابل تامل، درعدم استفاده بهینه اهالی و کشاورزان منطقه از آب جاری در این رودها است.کشاورزان و ارگان های زیربط میتوانن با هدایت و کنترل آب این رودها و جلوگیری از بهدر رفتن آن در کویر خشک دورتر، سطح آب های زیرزمینی منطقه را بهبود بخشند.

1- رودخانه ای که سرچشمه آن بیابان ها و ارتفاعات کوه های محمد آباد است و پس از عبور از شهر محمد آباد و گذر از مزارع پیش رو از شمال روستا جایی که مزرعه های امام خمینی، حاجی آباد و هدایت آباد واقع است عبور کرده و به دشت سرازیر می شود.مقصد این رود، گاو خونی است ولی معمولا با بارش کمی که در سال های اخیر بوده است در دشت ما بین جرقویه و رودشت میمیرد.

 

 

2- رودخانه ای که سرچشمه آن اسفرجان، ارتفاعات شهرضا و در راه نیز بیابان نصرآباد و دیگر ارتفاعات جرقویه است. این رود نیز با گذشت مصافتی بس طولانی شهرها و روستاهای فراوانی را پشت سر گذاشته، از کنار روستای حسین آباد شاید به عنوان آخرین روستا قبل از اینکه در دشت آرام بگیرد، از بین دو مزرعه دشت آسمان و مزرعه حسین آباد عبور کرده و غالبا خود را به تالاب گاو خونی میرساند. به نقل از پیرمردان و ریش سفیدان این منطقه، تا مرز هفتاد، هشتاد سال اخیر این رود از رودهای پر آب و همیشه فعال جرقویه بوده و در بستر آن گونه های جانوری و دریایی حیات داشته اند. 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |